Po-Pia: 07:00 - 17:00

Získajte záruku

5 ročná záruka pri pravidelnom servise

Volajte ešte dnes 0910 30 50 50

Veľké Bierovce 276, 91311

Zásady správneho používania klimatizácie

Zásady správneho používania klimatizácie

Klimatizácia je zariadenie, ktoré v režime chladenia upravuje teplotu a vlhkosť vzduchu v miestnosti za účelom dosiahnutia komfortného prostredia. Ľudský organizmus však zmeny tepoty  a vlhkosti vníma veľmi citlivo, je preto potrebné dodržiavať isté zásady jej správneho používania:

 

Výkon a prúdenie vzduchu

Ochladený vzduch nikdy nesmie prúdiť priamo na človeka. Výška a smer prúdenia vzduchu sa preto regulujú lamelami. Výškovú lamelu je vhodné nasmerovať do hornej úvrate, aby sa distribuovaný vzduch dostal čo najvyššie a začal padať až po strate svojej rýchlosti. Smerové lamely sa nadstavujú podľa potreby klimatizovania, prúdenie vzduchu sa nasmeruje tam, kde je potrebné dosiahnuť ochladenie, prípadne do stredu miestnosti.

Výkon klimatizácie nastavujte skôr na nižší stupeň, nakoľko prisilné prúdenie vzduchu by osoby v miestnosti pociťovali ako prievan.

Zvýšenie prúdenia vzduchu o 0,1 metra/sek. človek pociťuje ako ochladenie o 2 – 3 °C.

 

Doba prevádzky klimatizácie

Klimatizáciu používajte v kratších časových úsekoch, nie dlhších ako 4 hodiny.

Nie je vhodná na celodennú prevádzku, rovnako nie je vhodné ani nárazové ochladenie miestnosti na krátky čas.

Nepoužívajte klimatizáciu v miestnostiach, kde sa zdržiavajú malé deti.

Teplota v interiéri

Žiaduca teplota v klimatizovanej miestnosti závisí od aktuálnej teploty vonkajšieho prostredia (exteriéru).

Maximálny prípustný teplotný rozdiel medzi vonkajšou teplotou a teplotou v interiéri je 7 °C (odporúčaný rozdiel je však skôr v intervale 3 – 5 °C). Nadmerné ochladenie miestnosti môže u človeka vyvolať teplotný šok, prípadne môže viesť k prechladnutiu.

Pri odchode z klimatizovaného priestoru ponechajte organizmu krátky čas na aklimatizáciu, napr. v teplejšej chodbe, vhodné je tiež vypiť vlažný nápoj.

 

Vlhkosť vzduchu

Používanie klimatizácie vedie k vysušovaniu vzduchu v interiéri, je preto potrebné dodržiavať pitný režim, prípadne umiestniť v klimatizovanom prostredí misku s vodou alebo ľadom.

Optimálna vlhkosť vzduchu v interiéri sa pohybuje v pásme od 40 do 55 %. Vlhkosť vzduchu pod 30 % vnímame ako citeľnú nepohodu so zhoršeným dýchaním a dráždením slizníc.

 

Vetranie

V čase, kedy je klimatizácia v prevádzke, by ochladzovaná miestnosť mala mať zatvorené všetky dvere aj okná. Otvorené okná by znížili účinok chladenia a zvýšili výkon a spotrebovanú energiu klimatizácie.

Miestnosti, v ktorých sa klimatizácia používa, je však zároveň potrebné pravidelne vetrať, minimálne 2x za deň (ideálne je vetranie v skorých ranných a večerných hodinách).

 

Servis klimatizácie

Pravidelná údržba klimatizácie (čistenie a výmena filtrov, minimálne 1x ročne) je nevyhnutná, pomôže Vám predísť tvorbe mikróbov, ktoré by ste neskôr dýchali.