Po-Pia: 07:00 - 17:00

Získajte záruku

5 ročná záruka pri pravidelnom servise

Volajte ešte dnes 0910 30 50 50

Veľké Bierovce 276, 91311

Ako správne navrhnúť klimatizáciu?

Ako správne navrhnúť klimatizáciu?

Rozhodli ste sa pre kúpu klimatizácie, ale netušíte, aký typ klimatizačnej jednotky je pre Vás ten správny a kam je vhodné ju umiestniť? Pre výber optimálneho riešenia je nutné si najprv zodpovedať niekoľko kľúčových otázok. Ideálnym pomocníkom je v tomto prípade osobná prehliadka priestoru/objektu, ktorý má byť klimatizovaný, niektorým z našich špecialistov. S jeho pomocou rýchlo a ľahko získate potrebné informácie o 4 najdôležitejších oblastiach:

 

PRIESTOR

Výkon klimatizácie ovplyvňuje množstvo faktorov, ktoré je pred montážou potrebné zohľadniť. Jedná sa predovšetkým o:

účel a charakter objektu/miestnosti,
rozloha miestnosti a jej orientácia voči svetovým stranám,
prípadné zateplenie stien alebo stropu v miestnosti,
veľkosť okien,
počet osôb, ktoré sa v miestnosti obvykle zdržiavajú alebo pohybujú,
druh a počet elektrických spotrebičov v miestnosti (počítače, svetelné zdroje, zdroje tepla a pod.)

 

MONTÁŽ KLIMATIZAČNÝCH JEDNOTIEK

Najlepšie podmienky pre montáž klimatizácie poskytuje rozostavaná stavba (úplne ideálna je situácia, kedy sa s klimatizáciou počíta už v samotnom projekte nehnuteľnosti, t.j. ešte pred výstavbou). V prípade, ak sa klimatizácia má inštalovať v už zariadenom a používanom interiéri, je nevyhnutné voliť taký spôsob montáže, ktorý v minimálnej možnej miere zasiahne do toho, čo už v minulosti bolo vybudované a vyžiada si čo najnižšie dodatočné náklady na úpravu priestoru. Východiskom tohto procesu bude preskúmanie dispozície objektu, ktorý má byť klimatizovaný. Vhodný spôsob montáže potom bude závisieť od štyroch skutočností:

umiestnenie vnútornej klimatizačnej jednotky = vnútorná jednotka sa inštaluje tak, aby prúdenie vzduchu čo najmenej ovplyvňovalo osoby nachádzajúce sa v miestnosti,
umiestnenie vonkajšej klimatizačnej jednotky = vonkajšia jednotka sa obvykle inštaluje na miesta s dobrým prístupom pre následný servis, ale zároveň tak, aby čo najmenej narúšala vonkajšiu estetiku objektu, t.j. najčastejšie na fasádu (bežná konzola), na balkón z vonkajšej strany (bežná konzola), na podlahu (podlahové plastové podstavce), na rovnú strechu (betónové kocky), na šikmú strechu (strešná konzola),
umiestnenie medených rozvodov, ktoré navzájom spájajú vnútornú jednotku s vonkajšou = najbežnejšie je vedenie rozvodov v estetických lištách, ďalšou možnosťou vedenia trasy je zasekanie rozvodov do steny/fasády alebo vedenie pôdnym priestorom,
napojenie na elektrickú sieť (elektrická zásuvka alebo rozvádzač).

Odvod kondenzátu

V procese chladenia vnútorná klimatizačná jednotka produkuje kondenzát. Naopak, keď je klimatizácia nastavená na režim kúrenia, kondenzát produkuje vonkajšia jednotka. Kondenzát je potrebné odviesť, čo sa najčastejšie uskutočňuje samospádom na miesto, kde sa rýchlo vysuší a v zimnom období nie je nebezpečná z dôvodu zamrznutia (najčastejšie do kanalizácie, sifónu, odkvapu).  Vhodným riešením (napr. pre panelákové byty) je aj špeciálny výparník kondenzátu, ktorý sa upevňuje pred ventilátor vonkajšej jednotky. V prípade, že odvod kondenzátu samospádom nie je možný, je nutné použitie čerpadla.

Typ klimatizace

Pri výbere optimálneho typu klimatizácie pre Vami zvolený objekt je potrebné vziať do úvahy niekoľko kritérií:

Chladiaci výkon klimatizácie je najdôležitejším kritériom rozhodovania. Najčastejšie sa uvádza v kilowattoch (kW) alebo wattoch (W). Orientačný výkon klimatizácie, potrebný na ochladenie zvolenej miestnosti/objektu, nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Objem miestnosti

(dĺžka x šírka x výška)

Chladiaci výkon
50 m2 2,0 kW
70 m2 2,6 kW
100 m2 3,7 kW
130 m2 5,0 kW
170 m2 6,0 kW
200 m2 7,0 kW

Vykurovací výkon klimatizácie zodpovedá súčtu energie získanej z prostredia a energie nutnej na pohon kompresora. Je niekoľkonásobne efektívnejší ako klasické vykurovanie, pretože z 1 kW spotrebovanej elektrickej energie dosiahnete až 3 kW vykurovacieho výkonu. Využitie klimatizácie na vykurovanie je tak mimoriadne vhodné napr. v rekreačných objektoch či dielňach, ktoré nie sú trvale obývané/využívané, ale v prípade potreby ich potrebujete veľmi rýchlo a účinne vyhriať na komfortnú teplotu.
Hladina akustického výkonu klimatizácie vyjadruje hlučnosť vonkajšej alebo vnútornej klimatizačnej jednotky a uvádza sa v decibeloch (dB). Tento ukazovateľ je obzvlášť dôležitý v prípade, ak sa jedná o objekty využívané na bývanie.

 

Spotreba elektrickej energie

– v prípade, ak existuje predpoklad, že klimatizácia bude na chladenie, resp. vykurovanie využívaná často/dlhodobo, dôležitým faktorom rozhodovania o jej výbere bude nepochybne aj náročnosť na spotrebovanú elektrickú energiu. Tá je v priamej závislosti s energetickou účinnosťou klimatizácie, ktorá je uvedená na jej energetickom štítku. Energeticky najúspornejšie sú klimatizácie označené energetickou triedou A+++.

 

Počet vnútorných jednotiek

– podľa počtu vnútorných jednotiek pripadajúcich na jednu vonkajšiu jednotku, rozlišujeme klimatizácie:

  • splitové = predávajú sa vždy ako set jednej vnútornej a jednej vonkajšej jednotky. V prípade, ak Váš objekt vyžaduje viac vnútorných jednotiek, ku každej z nich je potrebné namontovať samostatnú vonkajšiu jednotku;
  • multisplitové = jedná sa o riešenie, ktoré umožňuje napojiť na jednu vonkajšiu jednotku viac vnútorných jednotiek.

 

Umiestnenie

– v závislosti od charakteru Vášho interiéru je možné zvoliť klimatizáciu:

  • nástennú = jedná sa o najobľúbenejší typ, ktorý sa inštaluje priamo na steny bytu, domu či kancelárie,
  • kazetovú = využívajú sa hlavne v prípade inštalácie do kazetového alebo sadrokartónového stropu,
  • kanálovú = využívajú sa hlavne v objektoch alebo miestnostiach, kde je ich viditeľnosť nežiadúca (montujú sa tak, že sú ukryté), napr. v reštauráciách, hoteloch či koncertných halách,
  • parapetnú = klimatizácia ideálna na inštaláciu pod oknom (namiesto klasického radiátora), pri stene alebo čiastočne zapustená do steny,
  • podstropnú = vhodná voľba pre priestory bez podhľadu, šetrí miesto, je tiež mimoriadne vhodná na montáž do úzkych priestorov.

 

Dizajn

– sortiment klimatizácií na trhu je v súčasnosti pestrý a vyberie si naozaj každý

– od minimalisticky orientovaného človeka, preferujúceho funkčnosť pred estetikou, až po skutočného dizajnového fajnšmekera, ktorý vnútornú klimatizačnú jednotku vníma ako súčasť interiéru a usiluje sa ich štýlovo navzájom zosúladiť.

Cena

– ruka v ruke s predchádzajúcimi kritériami kráča aj výška investície do klimatizácie. V prípade, ak je Váš rozpočet na klimatizáciu obmedzený, ujasnite si svoje preferencie a očakávania. Naši odborníci Vám pomôžu vybrať najvhodnejší model klimatizácie, zodpovedajúci Vašim potrebám aj obsahu peňaženky.