Po-Pia: 07:00 - 17:00

Získajte záruku

5 ročná záruka pri pravidelnom servise

Volajte ešte dnes 0910 30 50 50

Veľké Bierovce 276, 91311

Služby pre Vás

Ponúkame Vám koplexné služby

A. NÁVRH KLIMATIZÁCIE

Uvažujete nad obstaraním klimatizácie do Vášho domu, bytu, kancelárie či iného objektu? Nie je nutné, aby ste strácali drahocenný čas štúdiom rozmanitých druhov klimatizácií a detailov ich inštalácie. Stačí nám zavolať a v priebehu krátkeho času získate odpovede na všetky otázky, ktoré Vám víria hlavou. Ponúkame Vám kvalifikované a bezplatné poradenstvo o komplexnej problematike klimatizácie. V ideálnom prípade bude naše poradenstvo pozostávať z nasledujúcich krokov:

  1. Osobná prehliadka priestorov, ktoré sa majú klimatizovať, zástupcom našej spoločnosti.
  2. Zber informácií o Vašich požiadavkách na realizáciu a očakávaných výsledkoch.
  3. Diskusia o možných riešeniach a prípadných rizikách s nimi spojených – v rámci tohto kroku Vám predstavíme možné varianty technického riešenia klimatizácie, vysvetlíme technické parametre vhodných druhov klimatizačných jednotiek a ich montáže, zhrnieme pozitíva a negatíva jednotlivých variantov a odporučíme optimálne riešenie pre konkrétny objekt.
  4. Vypracovanie nezáväzného a bezplatného návrhu riešenia klimatizácie, vrátane kalkulácie celkových nákladov.

B. ODBORNÁ MONTÁŽ KLIMATIZÁCIE

V prípade, ak Vás nami zaslaný návrh riešenia klimatizácie osloví a rozhodnete sa pre jeho realizáciu, spoločne vyberieme vyhovujúci termín montáže. Môžete sa pritom spoľahnúť, že:

používame kvalitné náradie a certifikované materiály, spolupracujeme s výrobcom klimatizačných jednotiek špičkovej kvality, ktoré patria k najlepším na trhu,

držíme krok s aktuálnymi trendmi v odvetví a neustále sa vzdelávame, aby ponúknuté riešenia zodpovedali Vašim potrebám a preferenciám v maximálnej možnej miere,

k návrhu riešenia a následnej realizácii pristupujeme s rovnakou vážnosťou a dôslednosťou, ako keby sme ho tvorili pre svoju vlastnú potrebu,

prvoradá je pre nás úloha, nie čas venovaný jej splneniu = hoci pracujeme rýchlo a efektívne, naša práca je precízna, záleží nám na kvalite jej prevedenia a Vašej spokojnosti s výsledkom.

Priebeh montáže:

Každá montáž spravidla začína rekapituláciou = opakovaným vysvetlením zvoleného riešenia a postupnosti jednotlivých krokov. Čas potrebný na realizáciu zvoleného riešenia je individuálny a závisí tak od počtu inštalovaných klimatizačných jednotiek, ako aj od celkovej zložitosti ich montáže a dispozície samotného objektu. O predpokladanej dĺžke montáže budete informovaní s dostatočným predstihom, aby montáž nijako nenarušila Vaše individuálne plány. So zákazníkom spolupracujeme v celom procese realizácie = počas montáže má prehľad o aktuálnom vývoji situácie a v prípade výskytu nepredvídaných skutočností či neočakávaných problémov s ním konzultujeme ďalší postup. Nemusíte mať obavy z neporiadku – odpad vzniknutý v priebehu montáže zlikvidujeme spôsobom primeraným jeho druhu a množstvu. Po úspešnom ukončení montáže dielo odovzdáme zákazníkovi = vysvetlíme mu jednotlivé funkcie klimatizácie, zaškolíme ho do správneho spôsobu jej používania a spoločne ju otestujeme.

C. SERVIS KLIMATIZÁCIE

Pravidelná údržba a servis klimatizácie sú nevyhnutným predpokladom jej dlhodobej a bezproblémovej prevádzky. Zanedbanie servisu nielen skracuje jej životnosť, ale znižuje aj jej efektívnosť, zvyšuje spotrebu elektrickej energie a ohrozuje jej zdravotnú nezávadnosť. Našim zákazníkom odporúčame realizovať servis klimatizácie minimálne v intervale 1x ročne a na blížiaci sa termín ich s predstihom upozorníme. Bežná servisná prehliadka klimatizácie pozostáva z nasledujúcich úkonov:

  1. povinná revízia zariadenia a kontrola všetkých funkcií klimatizácie = kontrola stavu všetkých elektrických komponentov, kontrola množstva a prevádzkového tlaku chladiva, kontrola vyparovacej a kondenzačnej teploty,
  2. vyčistenie a dezinfekcia klimatizácie (eliminácia všetkých baktérií a zápachu) = zahŕňa vyčistenie filtrov/výmenníkov u všetkých vnútorných aj vonkajších jednotiek, dezinfekciu odvodu kondenzátu,
  3. v prípade potreby návrh potrebných opráv a iných servisných zásahov.